između

nogu

gde si me dodirivao

redova

koje nismo umeli da čitamo

nas

547 kilometara

sutona i zore

ponekad plačem

između

nežnih sećanja na tebe i jedvačekanja da prestaneš da boliš

e tu sam tačno