Category

Usluge

Category

Kako izgleda radionica?

Na dvosatnoj radionici slušate predavanje o kreativnom pisanju, a zatim čitamo i komentarišemo vaše priče. Pre časa šaljete jednu priču na zadatu temu a vaše priče se pregledaju i od strane predavača ali i od strane drugih polaznika. Radionica kreativnog pisanja objašnjava kako da napišete priču ili knjigu – ali i kako da zaradite od pisanja! Cilj je da saznate kako teče kreativnost, da vas ohrabri da pišete i da vam omogući da uživate u procesu stvaranja.