O primi me more
u svoj mokri zagrljaj,
da ti komad duše na dnu ostavim
A iz njega zvezda izraste
koja gleda uvek gore,
u tamnu dubinu neba,
odakle je zovu srebrne imenjakinje
da pleše sa njima
Pa kada me i iz zagrljaja pustiš
da se vratim
za jedan komad lakša