Pun žutih latica ruža

krevet gde sam gola ležala

a nebo je bilo zvezdano

i svaka kost me bolela

od ugriza

cela koža nosila

beleg tvog

mirisa

celu noć plesala od

uzdaha

zgažena demonima

tvog govora

padala ničice, vapila za vazduhom

dok voda grad je isprala

sve tragove zbrisala

tvog i mog obrisa

sa tog ležaja

bez trunke sećanja

na to

Author

If you're too tired to go out tonight, just think how you'll feel at seventy two!

Comment