Sedamsto noći

Spavam sama

A znam sa sigurnošću da neki ljudi

Koje poznajem

700 noći spavaju

sa nekim

.

A ti ljudi koji 700 dana spavaju zajedno

Da li njih toliko boli postojanje s nekim koliko

mene boli nedostajanje

Nekoga

Da li su se oni navikli

Da li su svaku noć

Od 700 noći

rekli

Hvala

Kao što sam se ja svaku noć pitala

Zašto

.

I da li bih te

Više volela

Da si bio tu

svaku od tih 700 noći

Ovako je tvoje neprisustvo

Stvorilo izmišljenog čoveka

Koji se najbolje ljubi

Koji najbolje sluša

Koji se najbolje uklapa u možda

Na čitavom svetu

I to možda tako dobro zvuči

I pretvara 699 noć

U ovu sedamstotu

.

Na kraju krajeva

iako poznajem mnoge ljude

Koji 700 dana spavaju zajedno

Na istom krevetu

Da li sve te

tuđe ljubavi

Izgledaju bolje

Od 700 noći

Bez tebe

Author

If you're too tired to go out tonight, just think how you'll feel at seventy two!

Comment